• Đăng thông tin

CẦN NHỮNG CÂU CHUYỆN, HÌNH ẢNH VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

0
BỞI Admin

 

Nhà Đầu tư, SX cần những câu chuyện, hình ảnh thực tế các mối quan hệ Việt Bam - Nhật Bản từ người dân Việt Nam.

Bạn đã từng có các quan hệ, hợp tác với Nhật Bản, hãy chia sẻ những câu chuyện, tình cảm, kinh nghiệm của mình để Chúng ta sẽ có những nhìn nhận thực tế, rộng khắp ở các mối quan hệ của người dân Việt Nam và Nhật Bản. 

Nhà Đầu tư, SX sẽ mua những câu chuyện phù hợp với mục đích của Chương trình. 

Xin trân trọng cảm ơn !

Nhà Đầu tư, SX

www.sankichban.com

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: