• Đăng thông tin

CẦN NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ HỌC GIA SƯ

0
BỞI Admin

 

Một Đơn vị đầu tư đang cần những câu chuyện GIA SƯ thực tế để xây dựng thành Phim. 

Các bạn đã từng mời GIA SƯ dạy cho Con xin mời kể lại những tình huống đã thực tế trải qua  (vào mục đăng thông tin)

Những câu chuyện phù hợp sẽ được Nhà đầu tư & nhà SX mua bản quyền từ bạn. 

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: